Volksgezondheidenzorg.info

Cijfertool Kosten van Ziekten

Maak uw eigen tabellen en grafieken met de cijfers van Kosten van Ziekten

U vindt hier de cijfers uit de Kosten van Ziektenstudie van het RIVM, vanaf 2003. De kosten zijn uitgesplitst naar gebruik van zorg (diagnose, leeftijd en geslacht) en aanbod van zorg (sector, functie en financieringsvorm). Met deze tool kunt u zelf uw eigen tabellen en grafieken samenstellen met de beschikbare cijfers. Zie ook de handleiding voor gebruikers.

Deze cijfertool is onderdeel van de themapagina Kosten van Ziekten.

 
stap 1
stap 2
Kies een perspectief:


stap 3

stap 4

stap 5
Periode:
Diagnose:
Sector:
Geslacht:
Zorgfunctie:
Financiering:
 
Kosten van Ziekten in Nederland 2011
Totale kosten (miljoen euro), lopende prijzen.
Gegenereerde kostentabel.
  Man Vrouw Totaal %
CopyrightBron: RIVM Kosten van Ziekten database 2013, www.kostenvanziekten.nl
Referentiecodekvz_v2l1b1p4r4c2i0t1j0o3y6a-1g0d33s54f0z0w2
Openbare gezondheidszorg en preventie 0,3 0,3 0,7 0,1
Eerstelijnszorg 4,5 3,1 7,6 0,6
Ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg 67,5 26,9 94,4 7,9
Ouderenzorg 60,1 26,4 86,5 7,2
Gehandicaptenzorg 0,0 0,0 0,0 0,0
Geestelijke gezondheidszorg 709,4 262,1 971,5 81,4
Genees- en hulpmiddelen, lichaamsmaterialen 8,9 4,2 13,1 1,1
Ambulancezorg en vervoer 0,4 0,2 0,6 0,1
Overige zorgaanbieders 0,3 0,1 0,4 0,0
Beheer 12,6 6,1 18,6 1,6
Welzijnszorg 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 864,0 329,4 1.193,4 100,0
Percentage 72,4 27,6 100,0  

Keuzen waarop deze tabel is gebaseerd:

  • Perspectief: Zorgrekeningen CBS
  • Periode: 2011
  • Diagnose: Alcohol en drugs
  • Sector: Alles
  • Leeftijd: Alles
  • Geslacht: Alles
  • Zorgfunctie: Alles
  • Financiering: Alles

Het aandeel van de kosten weergegeven in deze tabel in totale kosten van de gezondheidzorg (Zorgrekeningen CBS) is 1,3% in 2011. Bedragen zijn in miljoen euro.

Download de gegevens in .csv bestand: